ارسال کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور از تهران . تماس بگیرید: 04135268143 - 04135214210

telegram mobile

یراق آلات

لیست قیمت موتور برق ها

 

قیمت موتور برق روبین ژاپنtop arrow

 مدل نوع سوخت  توان (KVA)  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
RGX2900 بنزین  3 2,850,000 عکس و مشخصات فنی RGX2900
RGX3000 3 - عکس و مشخصات فنی RGX3000
RGX3600 3.6 3,850,000 عکس و مشخصات فنی RGX3600
RGX3800 3.6 3,950,000 عکس و مشخصات فنی RGX3800
RGX4800 4.8 4,530,000 عکس و مشخصات فنی RGX4800
RGX5100 4.8 4,700,000 عکس و مشخصات فنی RGX5100
RGX6500E 6.5 6,250,000 عکس و مشخصات فنی RGX6500E
RGX7500E 7.5 7,000,000 عکس و مشخصات فنی RGX7500E
RGV10100 10 - عکس و مشخصات فنی RGX10100
RGV12100 12 12,600,000 عکس و مشخصات فنی RGX12100
RGV14000 14 15,480,000 عکس و مشخصات فنی RGX14000
RGD5000E دیزلی 5 11,750,000 عکس و مشخصات فنی RGD5000E

 

قیمت موتور برق هوندا المکس ژاپنtop arrow

 مدل نوع سوخت  توان (KVA)  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
SHX1000 بنزین  1 2,000,000 عکس و مشخصات فنی SHX1000
SHX2000 2 2,500,000 عکس و مشخصات فنی SHX2000
SH3200 2.5 2,350,000 عکس و مشخصات فنی SH3200
SH3900 3.2 2,700,000 عکس و مشخصات فنی SH3900
SH4600 3.8 3,600,000 عکس و مشخصات فنی SH4600
SH5300 4.4 3,600,000 عکس و مشخصات فنی SH5300
SH6500 5.6 5,550,000 عکس و مشخصات فنی SH6500 
SH7600 6.5 5,800,000 عکس و مشخصات فنی SH7600
SH11000 10 12,000,000 عکس و مشخصات فنی SH11000
SHT11500 11.5 12,200,000 عکس و مشخصات فنی SHT11500
SHT15D دیزلی 12 25,000,000 عکس و مشخصات فنی SHT15D
 

قیمت موتور برق لانسینtop arrow

Loncin logo price 1
 مدل نوع سوخت  توان (KW)  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
LC 1600 J  بنزین
 
0/85 600,000 عکس و مشخصات فنی LC 1660 J
LC 2500 AS  2 930,000 عکس و مشخصات فنی LC 2500 AS
LC 2500 DAS  2 1,100,000 عکس و مشخصات فنی LC 2500 DAS
LC 3500 AS 2/8 1,150,000 عکس و مشخصات فنی LC 3500 AS
LC 3500 DAS 2/8 1,300,000 عکس و مشخصات فنی LC 3500 DAS
LC 6500 AS 5 1,950,000 عکس و مشخصات فنی LC 6500 AS
LC 6500 DAS 5 2,100,000 عکس و مشخصات فنی LC 6500 DAS
LC 8000 DAS 6/5 2,400,000 عکس و مشخصات فنی LC 8000 DAS
LC 13000 DAS 8/5 5,800,000 عکس و مشخصات فنی LC 13000 DAS

 

قیمت موتور برق راتوtop arrow

Loncin logo price 1
 مدل نوع سوخت  توان (KW)  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
1000 کیفی بی صدا بنزین  1  1,130,000 عکس و مشخصات فنی 1000 کیفی
2000 کیفی بی صدا 2 1,650,000  عکس و مشخصات فنی 2000 کیفی
3000 بی صدا 3 2,400,000  عکس و مشخصات فنی 3000 بی صدا
R 1000 1 570,000 عکس و مشخصات فنی R 1000
R 1500 1 600,000 عکس و مشخصات فنی R 1500
R 2900 1 600,000 عکس و مشخصات فنی R 2900
R 3500 2/2 890,000 عکس و مشخصات فنی R 3500
R 5500 3 1,050,000 عکس و مشخصات فنی R 5500
WHB 5500 3 1,300,000 عکس و مشخصات فنی WHB 5500
WHB 7500 5/5 2,100,000 عکس و مشخصات فنی WHB 7500
WHB 9500 7 2,250,000 عکس و مشخصات فنی WHB 9500
WHB 10500 7/5 2,400,000 عکس و مشخصات فنی WHB 10500
WHB 11000 10 5,700,000  عکس و مشخصات فنی WHB 11000
WHB 11500 10 5,700,000  عکس و مشخصات فنی WHB 11500
R 5800 کالسکه ای 3 1,300,000  عکس و مشخصات فنی R 5800
R 9800 کالسکه ای 7 2,100,000  عکس و مشخصات فنی R 9800
WHB 9500 امرجنسی 7 3,000,000  عکس و مشخصات فنی WHB 9500
WHB 10500 امرجنسی 7/5 3,200,000  عکس و مشخصات فنی WHB 10500
WHB 9900 7 2,100,000  عکس و مشخصات فنی WHB 9900
WHB 10900 7/5 2,350,000  عکس و مشخصات فنی WHB 10900

 

قیمت موتور برق کوپtop arrow

Loncin logo price 1
 مدل نوع سوخت  توان (KVA)  قیمت (تومان)  مشخصات فنی
KDF 4000 XE دیزلی 2/8 2,150,000 عکس و مشخصات فنی KDF 4000 XE
KDF 6700 XE 5 2,600,000  عکس و مشخصات فنی KDF 6700 XE
KDF 6700 XE-3 5/6 2,750,000  عکس و مشخصات فنی KDF 6700 XE-3
KDF 6700 Q 5 3,100,000 عکس و مشخصات فنی KDF 6700 Q
KDF 6700 Q-3 5/6 3,350,000 عکس و مشخصات فنی KDF 6700 Q-3
KDF 8500 XE 6 3,200,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 XE
KDF 8500 XE-3 7/5 3,450,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 XE-3
KDF 8500 XE-3D 6-7/5 3,600,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 XE-3D
KDF 8500 Q 6 3,700,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 Q
KDF 8500 QQ 5/5 4,800,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 QQ
KDF 8500 Q-3 7/5 3,900,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 Q-3
KDF 8500 WE 2 - 200A 3,800,000 عکس و مشخصات فنی KDF 8500 WE
KDF 11000 XE-3D 8-10 5,500,000 عکس و مشخصات فنی KDF 11000XE-3D
KDF 12000Q 9 10,300,000 عکس و مشخصات فنی KDF 12000 Q
KDF 16000Q 11 11,200,000 عکس و مشخصات فنی KDF 16000 Q
KDF 16000 LXE 13 11,200,000 عکس و مشخصات فنی KDF 16000 LXE
KDF 16000 LXE-3 16 11,800,000 عکس و مشخصات فنی KDF 16000 LXE-3